Internetmarknadsföring

Sociala signaler överskattat ur SEO synpunkt

Under de senaste åren har det talats mer och mer om att social signaler är, eller kommer vara faktorer som Google tittar på för att bedöma en sidas relevans och därmed berättigande för att ta en bra position på Google.

Det sätt som Google idag använder för att bedöma en sidas relevans för ett sökord är förutom ett bra innehåll och en mängd andra ”on-page faktorer”, genom att titta på de länkar som finns till sidan. Ju bättre länkar, desto större relevans bedöms sidan ha. Vad som är en bra länk lämnar vi utanför detta inlägg.

Google har stora problem med att använda länkar som en så viktig faktor när det kommer till att bedöma en sidas relevans, eftersom resultaten är relativt enkla att manipulera. I alla sökresultat där det finns konkurrens, har de sidor som syns på topp-positionerna i någon form arbetat aktivt med att påverka länkarna, detta helt oavsett om man gjort det genom att köpa länkar, byta länkar eller genom att driva smarta kampanjer eller så kallade länkbeten som sekundärt leder till länkar.
Google försöker komma tillrätta med problemet genom att införa algoritmer som letar efter de länkar som inte verkar vara naturliga och filtrera bort de sidor ur sökresultaten som man anser försöker manipulera sig till bättre positioner genom länkbygge. Det finns många så kallade filter, men det man främst relaterar till när man tänker på ”onaturligt” länkbygge är det som kallas Penguin.

Ett alternativt eller snarare kompletterande sätt att titta på hur stark och relevant en sida är för ett sökord skulle kunna vara att försöka bedöma hur omtyckt och populär en sida är genom att mäta de sociala signalerna, till exempel hur många kommentarer, likes, eller tweets en sida får…
Vissa som arbetar med SEO hävdar redan att social signaler är en faktor som Google räknar in när de positionerar sidor i sökresultaten.

sociala medier ingen tydlig påverkan på SEODet ligger i vissa företags intresse att förstärka intrycket av att sociala medier har en signifikant påverkan på SEO och att hävda att en av pusselbitarna för rankning är sociala medier, hur illa den pusselbiten i dagsläget än passar…

På Nova Ranking har vi inte sett några indikationer på att detta skulle stämma, inte har vi heller sett någon annan studie som visar att så är fallet. Detta bekräftas igen av Matt Cutts (chef för Googles webspam team) som under den populära You&A keynote sessionen på SMX Advanced svarar på frågan: Vad som är den mest överskattade faktorn ur SEO hänseende idag. Svaret från Matt Cutts blev: Sociala signaler. Samtidigt lägger han till, att det gäller idag och att det kommer att bli annorlunda framöver.

Slutsatsen jag drar är att även om social signaler idag inte är en faktor för rankning av sidor så kommer det sannolikt att få en viss påverkan framöver, men hur stor den blir är okänt för alla. Att använda sig av sociala signaler som en faktor för att ranka sidor är givetvis inte heller detta problemfritt. Även sociala signaler går att manipulera. Likes till en Facebooksida går att köpa. Arbeta gärna med sociala medier för att nå ut till dina kunder genom fler kanaler om det är relevant för den målgrupp du vänder dig till, men ha inga förväntningar kring att de idag ska få dina sidor att ranka högt på Google.

En annan faktor som jag tycker att man ska vara lite uppmärksam på framöver och följa utvecklingen av är author rank, där jag tror att rankningen av en artikel, t.ex. en bloggpost i framtiden kan komma att vara delvis relaterad till hur stor trovärdighet författaren av artikeln har. Google satsar på att utveckla stödet för att framhäva författaren av en artikel. Nyligen fick jag ett engångsutskick från Google, där de välkomnade mig till vad de på svenska kallar för Google skribent. De utvecklar ständigt tjänster kring detta och nu är det t.ex. möjligt för dig som författare att följa hur många sidvisningar dina olika artiklar har fått.
Mitt tips till dig som skriver artiklar är att du förvaltar ditt författarskap genom att skriva artiklar av god kvalitet och publicera dem på trovärdiga sidor. Det kan komma att bli värdefullt framöver inte bara för dina läsare utan också som en ranking-faktor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *