Internetmarknadsföring

Synas – Google PPC Bas

Ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till dina kunder är genom en optimerad annonsering på Google.

I vårt Synas Google PPC Bas-paket ingår följande:

  • Sökordsanalys
  • Grundkonfiguration av annonskampanj (enligt ö.k. med kund, målgrupp, regioner etc)
  • Konfigurering av upp till 20 sökord
  • Skapande av annonser (fritt antal för att matcha sökorden och säkerställa kvalité)
  • Utvärdering av befintliga landningssidor (målsidor)
  • Mätning (Installation, konfiguration av Google Analytics, sammanlänkning av Analytics/Adwords-konton)
  • Resultatrapport efter 30 dagar (därefter löpande månadsvis om avtal finns)

Pris 4.900kr

Om en aktuell Synas- Konkurrensanalys redan är genomförd reduceras baspris med 800 SEK, eftersom Konkurrensanalysen innehåller en sökordsanalys.